เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  วันที่ 22 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี 2559) วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  วันที่ 15 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558  วันที่ 30 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  วันที่ 28 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  วันที่ 24 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558  วันที่ 14 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  วันที่ 26 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  วันที่ 15 สิงหาคม 2558 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 2558  วันที่  9 มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2558  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่  ครั้งแรก ประจำปี 2558  วันที่  10 กุมภาพันธ์  2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ 2557

^