เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ

23 มิ.ย. 2560 เวลา 09:47 น. 0 8

หัวข้อเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รุ่งเจริญ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รุ่งเจริญ 2

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2โครงการด้วยระบบอิเ,็กทรอนิกส์
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2โครงการด้วยระบบอิเ,็กทรอนิกส์

06 มิ.ย. 2560 เวลา 12:48 น. 0 15

หัวข้อเรื่อง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

01 มิ.ย. 2560 เวลา 16:10 น. 0 15

หัวข้อเรื่อง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ

ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3โครงการ
ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3โครงการ

28 มี.ค. 2560 เวลา 10:29 น. 0 24

ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โึีครงการ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คันคลองฝั่งขวา คลองใหญ่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รัตนศักดิ์ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวัต

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ

20 มี.ค. 2560 เวลา 13:48 น. 0 41

หัวข้อเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

28 ก.พ. 2560 เวลา 14:17 น. 0 26

หัวข้อเรื่อง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแก-วังไทร
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแก-วังไทร

22 ธ.ค. 2559 เวลา 14:19 น. 0 23

lt; lt; lt; lt; ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง gt; gt; gt; lt; lt; lt; lt; lt; lt; lt; lt; lt; lt; lt; lt; ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแก วังไทร gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt; lt;

ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

07 ธ.ค. 2559 เวลา 11:31 น. 0 20

ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ************ ***********รายละเอียดคลิ๊กที่นี่*************************

ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแก - วังไทร ปข.ถ 15-004
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแก - วังไทร ปข.ถ 15-004

30 พ.ย. 2559 เวลา 15:16 น. 0 17

ประกาศเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแก วังไทร ปข ถ 15 004 ช่วงกม ที่3 100 4 129 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคล๊ิ๊กที่นี่ เอกสารประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี

ประกาศสอบราคาขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ
ประกาศสอบราคาขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ

24 พ.ย. 2559 เวลา 14:32 น. 0 57

lt; lt; lt; lt; lt; lt;รายละเอียดประกาศสอบราคาขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ gt; gt; gt; gt; gt; gt; lt; lt; lt; lt; lt; lt;รายละเอียดเอกสารสอบราคาขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ gt; gt; gt; gt; gt; gt; ​

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

11 พ.ย. 2559 เวลา 13:57 น. 0 28

หัวข้อเรื่อง ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ใหม่-เนินพยอมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ใหม่-เนินพยอมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

03 ต.ค. 2559 เวลา 15:05 น. 0 74

หัวข้อเรื่อง ปรระกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ใหม่ เนินพยอมด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี่ เอกสารประมูลจ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ใหม่ เนินพยอมด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่น

1
^