เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

สำนักงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่
 
365 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77180
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3268 9268 - 9  แฟกซ์  0 3268 9268-9 ต่อ 124
www.facebook.com/เทศบาลตำบลไร่ใหม่
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 244 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 2 ชั่วโมง 58 นาที
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 47.5 กม. ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 38 นาที
อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 7 นาที

 
^